Charter

"Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport"

Met het ondertekenen van deze verklaring ga je de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 • De positieve waarden in de jeugdsport nastreven, actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning.
 • Het voortzetten van inspanningen om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 • Het feit erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 • De steun van sponsors en media verwelkomen, maar geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Zie volledige charter op website van Volley Vlaanderen: https://www.volleyvlaanderen.be/

Rechten van het kind in de sport
Alle kinderen hebben het recht:

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden